Contextuele Actie Vlaanderen

YOU'LL NEVER WALK ALONE

Richard Rodgers & Oscar Hammerstein II

In de media deze maand

De Britse prins Harry roept op om trauma's bij mensen onder ogen te zien.

'Contextuele therapie vraagt ook van haar cliënten dat zij het trauma doorstaan van het onder ogen zien van oude wonden en het verwerken van verfoeide en pijnlijke realiteiten' 

Tussen Geven en Nemen, Ivan Boszormenyi-Nagy Barbara Krasner p41 De Toorts, Haarlem 1986

“Hoe het ook zij,er zijn geen concrete objectieve beschrijvingen van de vertrouwen opbouwende hulpbronnen tussen mensen onderling en zeker geen voorschriften”

Uit: ‘Tussen geven en nemen’ Ivan Boszormenyi Nagy – Barbara Krasner p.218

You never walk alone
het kan de ‘wapenspreuk’ zijn op het schild van de Contextuele Vlaanderen. Richard Rogers en Oscar Hammerstein schreven dit bekende lied voor de musical ‘Carousel’.

Deze musical is gebaseerd op een Hongaarse toneelstuk van ‘Ferenc Molnar’ (1909). Zijn toneelstukken zijn getekend door psychologische diepgang. Hij is landgenoot van Ivan Boszormenyi Nagy. Het valt niet uit te sluiten dat ze elkaar kenden. Omwille van auteursrechten moeten we omzichtig omgaan met de publicatie van de muziek.
Daarom is hier géén rechtstreekse link aanwezig.
Toch bevelen we u aan om deze link hier te kopiëren en in uw browser te plakken.

Een Vlaams duo ‘The Starlings’ zingt ‘You never walk alone’ op een heel authentieke manier.