Ervaring – cursief

Wie een standpunt of een ervaring of een cursieftekst wil publiceren kan ons deze tekst doormailen. We bekijken of hij publiceerbaar is binnen de lijnen van onze missie.