Reageer op: Standpunt Contextuele Actie Vlaanderen

Homepagina Forums Standpunt Contextuele Actie Vlaanderen Standpunt Contextuele Actie Vlaanderen Reageer op: Standpunt Contextuele Actie Vlaanderen

#1955
Jan PermentierJan Permentier
Sleutelbeheerder

Een grote meerderheid – méér dan 90% van onze leden heeft binnen de week gereageerd op onze vraag mbt tot ons standpunt.
Méér dan 80% van de leden keurden de oorspronkelijke tekst goed.

Eén lid keurde niet goed omdat véél vroeger, bij de eerste groep afgestudeerden bij Leren over Leven, er nergens een therapieopleiding van 4 jaar was. Dit lid schoolde regelmatig bij. In onze tekst vatten we dit probleem niet.
Op de website van de Fod staat vandaag te lezen:
“Het Grondwettelijk Hof heeft in een arrest van 16 maart 2017 geoordeeld dat personen die op 1/09/2016 reeds de psychotherapie uitoefenden maar niet in aanmerking komen voor een verworven recht omdat ze niet aan de voorwaarden beantwoorden, de psychotherapie verder mogen blijven uitoefenen zonder bijkomende voorwaarden.”

Eén lid had voorbehoud voor de bachelor opleiding, en zoekt via een schakeljaar de vooropleiding van bachelors te verbeteren in functie van het geven van psychotherapie.
Ze kon het standpunt daarom niet onderschrijven.

Een ander lid stond positief maar had vragen rond de tekstformulering.

Twee leden hebben niets van zich laten horen.

Het CAV bestuur stelt:
Omwille van het feit dat CAV géén ‘beroepsvereniging’ wil of kan CAV niet ‘opkomen’ in deze kwestie. Ofschoon het standpunt duidelijk is blijft CAV ver van acties en platforms waar men het opneemt om bachelors in de menswetenschappen ook in de toekomst toegang te geven tot het uitoefenen van de psychotherapie.

Het bestuur dankt alle leden voor de zeer vlotte respons, waardoor dit duidelijk standpunt kon geformuleerd worden.