shutterstock_1724121793
Meld je aan voor onze nieuwsbrief

What you see is what you get…

Welkom in de club! Je bent nu lid van de ‘Contextuele Actie Vlaanderen’. Je betreedt de ledenruimte van dit interactief platform. En je vraagt je af … wat zal er hier te vinden zijn en hoe zal dat hier zijn.

Goede vraag.

Als mede initiatiefnemer van dit platform en deze website was het leuk om dit alles te zien groeien, maar nu jij dit leest, komt het besef van de uitdaging.
Hoe gaan we er in de toekomst voor zorg dragen dat dit niet de zoveelste plaats is die mensen confronteert met een overload van informatie.

We kiezen ervoor om hier een interactief platform te maken waarin we door informatie, initiatieven uitwisseling en dialoog mekaar ondersteunen en uitdagen.
Bij één van de bredere samenkomsten in Gent noemden collega’s dat het aanbieden van een ‘thuis’.

Als initiatiefnemers hebben we aan mekaar beloofd om vooral iets kwalitatiefs neer te zetten. Maar nét deze belofte maakt ons zo kwetsbaar. Want wat is kwaliteit op dit platform?

Zit er kwaliteit geborgen in het feit dat er hier buiten de lijnen mag gekleurd worden van wat binnen onze kringen theoretisch aanvaard is?
Of zit de kwaliteit nu nét in het feit dat we ons hier geborgen weten binnen een beginselvast kader dat voornamelijk trouw blijft aan het gedachtegoed van de stichter van de contextuele benadering?

Zit de kwaliteit geborgen in het feit dat we hier ruimte geven aan en verbinding zoeken met andere benaderingen met wie we onze benadering kunnen verbinden?
Of zit de kwaliteit hem in het feit dat er hier ruimte is voor onze unieke en eigen contextuele identiteit?

Zit de kwaliteit geborgen in de ruimte voor persoonlijke ervaringen?  In de ruimte voor persoonlijke verwondering? In de ruimte voor diversiteit? In de ruimte om hier voor elkaar partner én tegenspeler te zijn? In de ruimte waarin nét het anders zijn ons kan verbinden?

Zit de kwaliteit in het nederige besef van het feit dat het contextuele ‘slechts’ één van de zinvolle kaders van mensbenadering is… in de beleving dat onze identiteit niet exclusief is?

Zit de kwaliteit geborgen in het risico en de kwetsbaarheid van de deelnemers van dit platform als we vragen stellen, als ervaringen delen, als we ons aanvoelen bespreekbaar stellen, als we – wat voor ons wetenschap is – naar buiten brengen?

Zit de kwaliteit geborgen in onze partijdigheid voor hen die andere benaderingen en ervaringen delen, voor hen die op dit platform ruimte nemen om los te laten wat zeker bleek, om te omarmen wat vreemd is….

En gaan we hier onze openheid onze ruimdenkendheid kunnen, mogen bewaren?

Het lijken me, bij het begin van dit initiatief, belangrijke vragen. Die allicht blijvend moeten gesteld worden.

Helaas kennen we allemaal situaties waarin een luisteren nét niet luisteren is, een spreken nét niet spreken is, een dialoog nét niet dialogeren is, een vereniging nét niet verenigt….

Laat ons dus maar, ook bij dit beginnend initiatief bescheiden zijn en mild zijn tegenover onze grote ambities, in de wetenschap dat het niet steeds ‘What you see is what you get’ is. En laat ons mekaar uitdagen om zo gepast mogelijk om te gaan met mekaars kwetsbaarheid.
Een kwetsbaarheid die hier als partner blijvend aanwezig mag zijn…maar die nét zo verbindend is!

Jan – 9.05.2020

3 reacties op “Je bent nu lid”

Geef een antwoord