Labo dialogische ethiek – vraag

Vanuit het labo dialogische ethiek wordt er verzocht om enkele insteken te geven over wanneer het ethisch verantwoord/nodig is om een begeleiding eenzijdig te beëindigen of te verminderen in frequentie. De insteken zijn stof voor vergadering op het volgend ‘Labo dialogische ethiek’. Dit volgend vraagstuk werd hiervoor opgesteld:

In therapie worden we soms geconfronteerd met langdurige begeleidingen. In bepaalde situaties gaat dit over cliënten die voor een periode van een jaar of langer wekelijks op gesprek komen. Na een intensief contextueel therapietraject komt de vraag vanuit de therapeut: ‘wat nu?’. Als therapeut ben je klaar om de frequentie van de begeleiding af te bouwen, maar de cliënt blijft de vraag stellen om aan dezelfde intensiteit in dialoog te gaan. Als therapeut stel je de meerwaarde van een langer traject in vraag, maar wil je de behoeftes van de cliënt niet uit het oog verliezen.

Hoe ga je hier als contextueel therapeut/counselor in deze situatie mee om? 

Contacteer ons

Naam

Email

Telefoon