Contextuele Actie Vlaanderen

Onze Missie

CAV Organisatiemodel

Hoger Doel:

We zijn actief in begeleiding en hulpverlening. We verenigen ons in de contextuele benadering.
Ervaringen van wederkerigheid en betrouwbaar zijn voor ons helend en verbindend. Ze bieden hoop en toekomst: ‘je bent nooit alleen op weg!’

Gewaagd Doel:

Wij willen in Vlaanderen het komend werkjaar een digitaal platform oprichten, enkele activiteiten aanbieden voor collega’s en
onze groep en zijn leden in hun deskundigheid naar buiten brengen.
We willen samen ons gedachtegoed verdiepen, verbreden en afstemmen op de wereld van vandaag.

Kernkwaliteiten:

  • We zijn sterk in het samen verkennen van rechtvaardige relationele balansen
  • We stellen ons relationeel meerzijdig én partijdig op.
  • We zijn partner en tegenspeler voor wie met ons in verbinding gaat.
  • We zijn terughoudend voor eigen aannames, eigen theorieën, eigen clichés: de mens voor ons in zijn context met zijn vraag is richtinggevend.

Kernwaarden:

  • Voor ons draagt elke mens waardigheid zonder dat we afdoen aan wat mensen kunnen veroorzaken, mekaar en zichzelf aandoen
  • In kwetsbaarheid zien en ervaren we een verbindende kracht. Kwetsbaarheid brengt ons ook bij onze eigen beperking in denken en handelen.