Nieuwsbrief juni 2020

Beste Contextueel Werker,

Je krijgt deze nieuwsbrief omdat je eerder interesse toonde in de Belgische afdeling van de Vereniging van Contextueel Werkers (VCW) of een Vlaamse vereniging voor contextueel werk.

Ondanks de Corona-pandemie staat de wereld van de contextuele therapie en hulpverlening niet stil. Integendeel.

Ruim een jaar geleden kwam een aantal mensen in Gent samen om ideeën te verzamelen over een afdeling binnen de Nederlands-Belgische Vereniging van Contextueel Werkers (VCW). Wat aanvankelijk een goed plan leek stootte na verloop van tijd toch op een aantal procedures en reglementen binnen de VCW. Zo groeide de idee dat het handiger is een Vlaamse vereniging op te richten. Deze vereniging kan zichzelf organiseren en samenwerken met contextueel werkers in Nederland, maar ook met de Franstalige Belgische contextueel werkers.

Het is zover. Op 4 maart 2020 hebben ondergetekenden Contextuele Actie Vlaanderen opgericht. Voorlopig is dit een feitelijke vereniging met als doel het ‘ondersteunen en verbinden van mensen die voortbouwen op de Contextuele Benadering ontwikkeld door Ivan Boszormenyi-Nagy (1920-2007)’.

 

De naam doet het vermoeden. Dit is niet een club waar je lid van bent en verder niets van hoort. We ondernemen actie. Dit zijn mensen die in verbinding en wederkerigheid werken aan de voortdurende actualisering en kwaliteitsbewaking van het contextuele gedachtegoed. Er is een bestuur en een stichtingsakte. Er werd een rekening geopend, een domeinnaam aangevraagd en een website is in opbouw: https://contextueleactievlaanderen.be


Bovendien kan je nog in de loop van 2020 geregistreerd en gepubliceerd worden als contextueel (psycho-)therapeut of contextueel counselor.

Lidmaatschap

We opteren voor een laag basislidgeld. Dat moet veel mensen toelaten lid te worden van dit contextueel netwerk. Belgen die een contextuele opleiding hebben genoten kunnen in 2020 lid worden aan € 45,00 per jaar. Dit eerste jaar loopt tot einde 2021!

Je kan je nu al aanmelden als lid. Surf naar contextueleactievlaanderen.be
Vul het aanmeldingsformulier in.
Stort het lidgeld op BE38 8916 3416 3172 van Contextuele Actie Vlaanderen met vermelding Lidgeld 2020-2021 + jouw naam
Waarom je zeker lid zou worden of blijven lees je op contextueleactievlaanderen.be.

Registratie als therapeut of counselor

Belgen of Nederlandstalige hulpverleners die in België wonen en werken kunnen zich laten registreren als contextueel therapeut of counselor. De registratievoorwaarden vind je ook op de website. Enkel therapeuten en counselors die een volwaardige opleiding hebben genoten kunnen worden geregistreerd. Deze registratie – inclusief publicatie op de website – kost € 110,00 per kalenderjaar. Als registratie jou één cliënt oplevert heb je deze investering er zo uit. Deze registratie garandeert aan jouw cliënt dat je een volledige en geëvalueerde contextuele opleiding hebt genoten. Dit is dus anders dan sites waar iedereen kan verklaren dat hij of zij contextueel werkt. Ook hier geldt dat het eerste jaar loopt tot eind 2021.


Ga voor registratie naar www.contextueleactievlaanderen.be.


Nieuwe registraties gebeuren door het invullen van het registratieformulier en uploaden van de nodige documenten. De Vlaamse registratiekamer onderzoekt de aanvraag en geeft advies aan het bestuur ter bevestiging. Contextueel therapeuten en werkers die eerder al geregistreerd waren bij de VCW behouden hun recht op registratie. Vermeldt dit bij jouw aanvraag.


Mensen die hulp zoeken of verwijzers die op zoek zijn naar een contextueel therapeut of contextueel counselor komen dankzij de website snel bij jou terecht.

Algemene Vergadering

De huidige algemene vergadering bestaat uit de stichters van de vereniging, maar uiteraard is het de bedoeling dat Contextuele Actie Vlaanderen gedragen wordt door de contextueel werkers die actie willen ondernemen. ‘Actie’ zit immers in ons DNA, toch?

Bestuur
Het huidige bestuur bestaat uit
Paul Heyndrickx, Voorzitter
Jan Permentier, Penningmeester
Yvette Desmet, Secretaris


Wens je ook engagement als bestuurder op te nemen, stel je dan kandidaat als bestuurslid. Heb je een voorstel om op een andere manier mee te werken (registratiekamer, administratie, ICT, …), aarzel dan niet dit te melden. Contextuele Actie Vlaanderen heeft maar zin als het wordt gedragen door de leden.

Het bestuur hoopt nog in 2020 een eerste algemene vergadering te kunnen organiseren. Hou de website in de gaten. Ben je al lid dan ontvang je een uitnodiging met de agenda. Ben je daar ook?

Hartelijke groeten,

Yvette Desmet,
Jan Permentier
Paul Heyndrickx

PS. Contextuele Actie Vlaanderen beschikt – geheel volgens de GDPR-wetgeving – nog niet over een gegevensbank van contextueel werkers in Vlaanderen. Stuur daarom deze nieuwsbrief door naar collega’s en studiegenoten die mogelijk interesse zouden kunnen hebben voor dit initiatief.

Contacteer ons

Naam

Email

Telefoon