Nieuwsbrief september 2020

‘Hoe dader-slachtofferdynamieken ons leven bepalen en wij ons hieruit kunnen bevrijden’

Beste Contextueel Werker,

Je krijgt deze nieuwsbrief omdat je eerder interesse toonde in een Vlaamse vereniging voor contextueel werk.

We beleefden een – bij momenten veel te – warme zomer. De Corona-epidemie liet weer haar tanden zien en de klimaatopwarming trakteerde ons met een heuse hittegolf. Maar hopelijk waren er ook in jouw leven warme momenten die deugd deden. Het weerzien met iemand bij wie het lang geleden was, een diploma voor je kinderen of kleinkinderen, een onvergetelijk moment in de bubbel, een inspirerend boek, de herontdekking van een vergeten plekje dicht bij huis.

Hopelijk deed je energie op om je te concentreren op onze missie: het verbinden van mensen met elkaar, zodat zij daar energie uit putten om hun eigen zelf gestalte te geven. Zo ook in deze beweging. Laat ons  her-verbinden en nieuwe verbindingen aangaan om onze missie verder vorm te geven.

Algemene Vergadering november 2020

Om dit waar te maken willen we een algemene vergadering beleggen.

De huidige algemene vergadering bestaat uit de stichters van de vereniging, maar uiteraard is het de bedoeling dat Contextuele Actie Vlaanderen gedragen wordt door de contextueel werkers die actie willen ondernemen.

Indien de Corona-maatregelen het toelaten vergaderen we in Mechelen. Je krijgt nog een aparte uitnodiging daarvoor. Zo niet zal de vergadering online worden gepland.

Viering 100 jaar Ivan Boszormenyi-Nagy.

We hadden in 2020 zo graag een moment van herdenking van de 100ste geboortedatum van Ivan Boszormenyi-Nagy georganiseerd. Helaas Corona beslist daar anders over.

Toch willen we deze verjaardag niet zomaar laten voorbijgaan.

In de maand november zetten we een drietal exclusieve interviews op onze website ‘In het spoor van Ivan Boszormenyi-Nagy’. De opnames en de montages zijn op dit ogenblik bezig.

Interactieve website

Na de vorige nieuwsbrief is er veel werk gemaakt van de eigen website. De website is ontworpen en gemaakt door een vrijwilliger die ons zijn diensten gratis ter beschikking stelt. Om het logo te ontwerpen hebben we een beroep gedaan op een betaalde kracht.

De bedoeling is dat de website uitgroeit tot een platform waar zowel onderlinge contacten en ondersteuning als inhoudelijke elementen aan de orde zijn. Wie lid is zal op dat vlak al de ruimte hebben ontdekt voor forums. In het najaar willen we daar mee van start gaan.

Internationale Conferentie 2020 Budapest

De internationale conferentie contextuele therapie, die in mei, nadien oktober, zou plaats hebben is uitgesteld naar 13 tot 15 oktober 2021. Het is een uitgelezen gelegenheid om contextueel werkers uit verschillende landen te ontmoeten en tegelijkertijd de stad te bezoeken waar Ivan Boszormenyi-Nagy ooit woonde en werkte.

L’ Ardoise Pivotante

Wist je dat er in Franstalig België ook contextueel werkers aan de slag zijn? Een opleidingsinstituut in Luik, l’Ardoise Pivotante, is al enkele jaren aan de slag. Zij zoeken contact met andere contextueel werkers, zowel om inhoudelijk ervaringen uit te wisselen maar ook om de contextuele benadering een zichtbare plek te geven in het therapeutische werkveld. Ga naar https://ardoisepivotante.be/ voor meer (Franstalige) informatie.

Ledenwerving en lidmaatschap

Om leden te werven gebruiken we de kanalen die ons ter beschikking staan. Gezien de wetgeving beschikken we niet over een uitgebreide database van adressen. Wij vragen dat je deze nieuwsbrief en de link naar CAV zo veel mogelijk deelt met de mensen die volgens jou mogelijk interesse tonen.

We opteren voor een laag basislidgeld. Dat moet veel mensen toelaten lid te worden van dit contextueel netwerk. Belgen die een contextuele opleiding hebben genoten kunnen in 2020 lid worden aan € 45,00 per jaar. Dit eerste jaar loopt tot einde 2021!

Je kan je aanmelden als lid. Surf naar www.contextueleactievlaanderen.be         .

Vul het aanmeldingsformulier in.

Stort het lidgeld op BE38 8916 3416 3172 van Contextuele Actie Vlaanderen met vermelding Lidgeld 2020-2021 + jouw naam

Waarom je zeker lid zou worden of blijven lees je op www.contextueleactievlaanderen.be.

Mensen die al lid waren van de VCW kregen vanwege de VCW een betalingsverzoek en een herinnering tot betaling van de contributie. Wanneer je de bevestigingsmail van jouw lidmaatschap aan CAV doorstuurt naar de VCW kan je zonder administratieve of financiële beslommering daar jouw lidmaatschap opzeggen. Het staat je natuurlijk vrij lid te blijven van beide verenigingen of een abonnement te nemen op het VCW-Vakblad.

Registratie als contextueel therapeut of counselor

Belgen of Nederlandstalige hulpverleners die in België wonen en werken kunnen zich laten registreren als contextueel therapeut of counselor. De registratievoorwaarden vind je ook op de website. Enkel therapeuten en counselors die een volwaardige opleiding hebben genoten kunnen worden geregistreerd. Deze registratie – inclusief publicatie op de website – kost € 110,00 per kalenderjaar. Als registratie jou één cliënt oplevert heb je deze investering er zo uit. Deze registratie garandeert aan jouw cliënt dat je een volledige en geëvalueerde contextuele opleiding hebt genoten. Dit is dus anders dan sites waar iedereen kan verklaren dat hij of zij contextueel werkt. Ook hier geldt dat het eerste jaar loopt tot eind 2021.

Ga voor registratie naar www.contextueleactievlaanderen.be. Log in als lid en ga naar ‘Registratie’

Nieuwe registraties gebeuren door het invullen van het registratieformulier en uploaden van de nodige documenten. De Vlaamse registratiekamer onderzoekt de aanvraag en geeft advies aan het bestuur ter bevestiging. Contextueel therapeuten en werkers die eerder al geregistreerd waren bij de VCW behouden hun recht op registratie. Vermeldt dit bij jouw aanvraag.

Mensen die hulp zoeken of verwijzers die op zoek zijn naar een contextueel therapeut of contextueel counselor komen dankzij de website snel bij jou terecht.

Hartelijke groeten,

Yvette Desmet,
Jan Permentier
Paul Heyndrickx

Contacteer ons

Naam

Email

Telefoon