Contextuele Actie Vlaanderen

Wie zijn we

CAV Team

Waarom dit initiatief?

Dit initiatief is gegroeid uit de VCW. De Vereniging voor Contextueel Werk. Oorspronkelijk bestond deze vereniging uit Nederlanders en Vlamingen. Dit lag voor de hand: De eerste opleidingen contextueel werken werden gegeven in Nederland en daar volgden Nederlanders en Vlamingen dezelfde opleiding.

Wetgevende kaders en een andere context zorgden ervoor dat Vlaanderen met een eigen organisatie zijn leden beter dienstbaar kon zijn.

Paul Heyndrickx en Jan Permentier verlieten het bestuur van de VCW om, in 2020, samen met Yvette Desmet een organisatie op te richten die hulpverleners met een contextuele opleiding  wil verbinden. 

Het is de bedoeling dat deze website een platform wordt van ontmoeting en verdieping waardoor de missie van CAW gestalte mag krijgen.

 

YVETTE DESMET (1959)

YVETTE DESMET (1959)

is maatschappelijk werker en contextueel therapeut, supervisor en leertherapeut. Zij volgde diverse therapeutische opleidingen waaronder de Masterclass Contextuele Therapie met Ivan Boszormenyi-Nagy. Zij werkt onder meer voor het OCMW van Tielt en in haar eigen praktijk Dromen_Over_Hoop.
Daarnaast is zij docente in de Artevelde Hogeschool te Gent en supervisor en leertherapeut voor Leren Over Leven.
Zij publiceerde in 2008 “Het kind van de rekening” over kinderen in schuldhulpverlening en organiseerde in 2019 in Oostende de studiedag V-Aders.

www.dromenoverhoop.be

JAN PERMENTIER (1954)

JAN PERMENTIER (1954)

is maatschappelijk werker en contextueel therapeut (psychotherapie).
Langlopende opleidingen: Contextuele therapie bij Leren over Leven, Existentiële counseling (Mia Leijssen KU Leuven), Intervisie en supervisie (CCV), en Spirituele begeleiding (AASPIR Neuchâtel Zwitserland). Kortdurende opleiding: organisatie- en communicatiewetenschappen. Bijscholing: Gestalt en EFT. Vanuit de BJZ doorgegroeid naar staffuncties in twee grote zorg- en schoolorganisaties in Vlaanderen voor vorming en begeleiding van directies en personeel. Mediaervaring: ontwikkeling van de regionale gemeenschapstelevisie in Vlaanderen.
Hij heeft samen met zijn echtgenote een eigen psychotherapiepraktijk in Aalter.

www.a-syst.net

PAUL HEYNDRICKX (1957)

PAUL HEYNDRICKX (1957)

is licentiaat in de godsdienstwetenschappen en systemisch-contextueel therapeut en counselor. Hij werkte onder meer in de thuislozenzorg, maar vooral als opleider contextuele hulpverlening en therapie. Hij volgde diverse therapeutische opleidingen waaronder de Masterclass Contextuele Therapie
met Ivan Boszormenyi-Nagy. Hij publiceerde verschillende boeken en artikels over contextueel werk. Hij heeft een eigen praktijk, geeft voordrachten en werkt als opleider en supervisor.

www.paulheyndrickx.be

Ons standpunt

Contextuele Actie Vlaanderen vindt dat om het beroep van psychotherapeut te mogen uitvoeren men als volgt moet gekwalificeerd zijn :

  • Een bachelor- of masteropleiding die garant staat voor de noodzakelijke psychologische inzichten.
  • Een vierjarige therapieopleiding.

 

De toegang tot het beroep beperken tot alleen masters in de psychologie is een miskenning van andere opleidingen die eveneens een basis voor deskundigheid bieden voor de noodzakelijke psychologische inzichten. We vragen dan ook dat deze opleidingen gewaardeerd worden als onderbouw voor een psychotherapeutische opleiding.

Registreren als therapeut of counselor?

Zit je met een vraag?

Contacteer ons en we antwoorden zo spoedig mogelijk.

Jan Permentier

Secretaris CAV