Contextuele Actie Vlaanderen

Registratievoorwaarden Contextueel Counselor

Professionele psychosociaal hulpverleners en begeleiders kunnen geregistreerd worden als contextueel counselor

1. Opleiding
Geslaagd zijn in een erkende 2 jarige opleiding (250 contacturen) contextuele counseling / hulpverlening / bemiddeling / …  erkend door CAV*.

2. Vervolgopleiding
Het volgen van een erkende vervolgsupervisie of – opleiding (minimum 25 u).

3. Praktijk
De contextueel counselor werkt in dienstverband of in een eigen praktijk. De contextueel counselor ziet minimum 5 cliëntsystemen per week.

De kandidaat contextueel counselor dient bewijs te leveren van deze voorwaarden en is zelf verantwoordelijk voor de echtheid daarvan. Onjuiste verklaringen leiden tot verdere uitsluiting van het register van contextueel counselors. Registratie door CAV geldt niet als wettelijke toelating tot het uitoefenen van de psychotherapie.

Deze registratievoorwaarden gelden voor wie in België de contextuele hulpverlening uitoefent of wil uitoefenen.

Een aanvraag tot registratie is kosteloos. De kost voor registratie en publicatie op de website van Contextuele Actie Vlaanderen bedraagt € 110,00 per kalenderjaar. Bij niet betaling van lidgeld en/of registratiekost wordt de registratie geschrapt.

De aanvraag gebeurt door aanmelding op de website van Contextuele Actie Vlaanderen. Het digitale formulier wordt volledig ingevuld. Bewijsstukken worden geupload in pdf-formaat.

*Contextuele Actie Vlaanderen erkent contextuele opleidingen die zijn geëvalueerd en erkend door de BVRGS (Belgische Vereniging voor Relatie en Gezinstherapie en Systeemcounseling):

  • Contextuele hulpverlening (Leren Over Leven)
  • Systemisch-contextuele counseling (Leren Over Leven)
  • Contextuele hulpverlening, begeleiding en counseling (VSPW-Balans 1990 tot 2018)
  • Contextuele Hulpverlening (Kern)