Contextuele Actie Vlaanderen

Lid worden?

Waarom word ik lid? Een mobiliserend lidmaatschap!

We ‘walk the talk’ in een mobiliserend netwerk
Wederkerigheid is een dragend woord in onze missie, ook als contextueel opgeleiden en als geïnteresseerden (‘inter’-esse) willen we ons met elkaar verbinden in de Contextuele Actie Vlaanderen. Onze organisatie mobiliseert! We dagen elkaar als uit om de kwaliteit van ons contextueel denken en handelen veder uit te diepen en gestalte te geven. We houden mekaar wakker. We zijn partners en tegenspelers. We blijven waakzaam om dicht bij onze uitgangspunten te blijven. Het is belangrijk dat wij kunnen zeggen ‘What you see is what you get’.

Zichtbaarheid
Het lidmaatschap maakt ons zichtbaar en herkenbaar, én voor mekaar én voor de buitenwereld. Onze kernwaarden en onze kernkwaliten zoals ze geformuleerd zijn in onze missie zijn zichtbaar en ervaarbaar.

Verdieping
Het contextuele gedachtengoed is een gedachtengoed in beweging. Ooit heeft onze grondlegger Iván Böszörményi-Nagy deze eigen benadering vorm gegeven. Vandaag is het aan ons deze benadering te verdiepen en te actualiseren. We doen dat door onze ervaringen en onze wetenschap als contextueel werkers onderling te delen en te bevragen. Het ligt in onze bedoeling om in de toekomst ledenkernen op te richten, waar intervisie, ondersteuning en studie tegemoet komen aan de permanente vraag tot vorming van onze leden.

Dialoog
We willen onze leden in contact brengen met de vernieuwende tendenzen binnen het contextuele denkenen. Tegelijkertijd willen we een uitwisselingsplatform rond de evolutie in andere stromingen die we ontmoeten in ons werkveld.

Een thuis
De organisatie wil ook een thuis zijn voor de leden, een plaats waar gelijkgezinden mekaar kunnen ontmoeten in alle kwetsbaarheid, zonder daarbij exclusief te worden.

Vertrouwen vanuit kwaliteitsvoorwaarden ‘een geregistreerd merk’
Om dit vertrouwen gestalte te geven: niet om het even wie kan lid worden van de organisatie. Er is een minimum aan contextuele opleiding nodig. We registreren ook contextuele counselors en psychotherapeuten.

Nieuwsbrief, activiteiten, uitwisselplatform, informatieplatform
We kiezen niet voor een ‘vakblad’. Binnen de ledenomgeving kiezen we wél voor een kwalitatief sterk en groeiend aanbod van artikelen waaruit theorie en ervaring kan spreken. We kiezen ervoor om in thematische chatboxen een vorm van ‘work in progress te organiseren’ waar een thema vanuit verschillende hoeken kan bevraagd worden. We bouwen dit samen uit. Regelmatig zullen we ook studiebijeenkomsten organiseren al of niet regionaal.
De nieuwsbrief heeft als doel om de leden op een transparante manier op de hoogte te houden van de organisatie waarin we allen verantwoordelijk als rentmeesters van de rijkdom van degenen die voor ons geploegd en gezaaid hebben.

Investering
Wij hebben uw lidmaatschap nodig om dit werk blijvend gestalte te geven. Lidgeld betalen is in die zin een actieve en noodzakelijke investering en participatie in de toekomst van het contextueel denken en handelen.

Internationale dialoog
De organisatie biedt aan zijn leden ook de kans om internationaal in verbinding te gaan met zusterorganisaties, dit ondermeer door contacten op internationale congressen.

Maatschappelijke partner
Onze organisatie is misschien een kleine organisatie, maar kleine organisaties kunnen inspirerend zijn in de maatschappelijke omgeving waar het gesprek gevoerd wordt rond de levenskwaliteit van allen. Het is mee de reden waarom we samen met al de leden willen inzetten op een sterk inhoudelijk rentmeesterschap. Lid zijn is weten dat je bij een boeiende club bent, is investeren in het eigen contextuele gedachtengoed, is ambassadeur zijn.