Wetenschappelijke artikels

In deze rubriek geven we aan leden de gelegenheid om een artikel te publiceren die relevantie heeft voor het contextueel werk. Het gaat hier niet enkel over artikels die over het contextueel denken en handelen staan maar het gaat evenzeer over artikels die ons uitdagen om de brug met andere richtingen te maken.